STEP


Stepenišni automat STEP 1 / STEP 2

NamenaAutomatska regulacija uključenja i isključenja osvetljenja u hodnicima i stepenip+štima
Napon mreže Um220V, -20%, +15%, 50 Hz
Električna snaga pri Um=220V<3W
Temperaturni opseg rada-25 C do 60 C
Vlažnost radnog ambijenta20% do 90% RV
Ispitni napon2kV, 50 Hz, 1min
Vreme podesivo u opsegu0.5 min do 7 min, ±5%
Kontaktna snaga za STEP 12.2 KW (220V, 10A, cos fi=1)
Kontaktna snaga za STEP 23.5 KW (220V, 16A, cos fi=1)
Maksimalna težina0.250 kg
Vek trajanja kontakata10^5 izvršenih kontaktnih operacija
Osiguranje strujnih impulsa10A / 20ns