STEP


Stepenišni automat STEP 1 / STEP 2

Namena Automatska regulacija uključenja i isključenja osvetljenja u hodnicima i stepenip+štima
Napon mreže Um 220V, -20%, +15%, 50 Hz
Električna snaga pri Um=220V <3W
Temperaturni opseg rada -25 C do 60 C
Vlažnost radnog ambijenta 20% do 90% RV
Ispitni napon 2kV, 50 Hz, 1min
Vreme podesivo u opsegu 0.5 min do 7 min, ±5%
Kontaktna snaga za STEP 1 2.2 KW (220V, 10A, cos fi=1)
Kontaktna snaga za STEP 2 3.5 KW (220V, 16A, cos fi=1)
Maksimalna težina 0.250 kg
Vek trajanja kontakata 10^5 izvršenih kontaktnih operacija
Osiguranje strujnih impulsa 10A / 20ns