PMTK 103/104


Prijemnik mrežne tonfrekventne komande PMTK 103 i PMTK 104

Prijemnik mrežne tonfrekventne komande PMTK 104 prikazan na slici namenjen je za prijem tonfrekventnog signala utisnutog u mrežni napon, prepoznavanje vremensko impulsnog telegrama na koji je prijemnik programiran i uključivanje odnosno isključivanje izvršnih relea 1, 2, i 3 po prijemu odgovarajućih komandi. U slučaju izostanka MTK signala automatski se uključuje posebni programer koji po zadatom programu upravlja sa radom sva tri izvršna bistabilna relea. Na ovaj način ovaj uređaj predstavlja MTK prijemnik sa rezervnom funkcijom uklopnog sata.

Napon napajanja Un 230V, -20%+15%
Učestanost napajanja fn 50 Hz
Vlastita potrošnja <2 VA
Prenaponska zaštita 7 KV; 1.2 KV / 50 ns
Ispitni napon 2 KV, 50 Hz, 1min
Upravljačka učestanost fo 167 Hz - 1183 Hz
Proradni napon Uo > 0.20% Un
Neproradni napon Uon < 0.12% Un
Vremensko-Impulsni telegram prema zahtevu korisnika
Vek trajanja relea 30 - 10^6 mehaničkih
Snaga preklapanja 4400 VA
Temperaturni opseg skladištenja -30 °C do +70 °C
Temperaturni opseg rada -25 °C do +55 °C
Težina 660g