PMTK 103/104


Prijemnik mrežne tonfrekventne komande PMTK 103 i PMTK 104

Prijemnik mrežne tonfrekventne komande PMTK 104 prikazan na slici namenjen je za prijem tonfrekventnog signala utisnutog u mrežni napon, prepoznavanje vremensko impulsnog telegrama na koji je prijemnik programiran i uključivanje odnosno isključivanje izvršnih relea 1, 2, i 3 po prijemu odgovarajućih komandi. U slučaju izostanka MTK signala automatski se uključuje posebni programer koji po zadatom programu upravlja sa radom sva tri izvršna bistabilna relea. Na ovaj način ovaj uređaj predstavlja MTK prijemnik sa rezervnom funkcijom uklopnog sata.