EDB 1020 i EDB 1010


Monofazno, dvotarifno i jednotarifno el. digitalno brojilo EDB 1010/1020M

Napon napajanja Un230V
Nazivna frekvencija fn50 Hz
Osnovna struja Ib10 A
Maksimalna struja Im40 A
Prag merenja<25 mA po fazi
Klasa tačnosti2 (IEC 61036)
Konstanta brojila1000 imp/kWh
Vlastita potrošnja u naponskom kolu<7,5 VA (0,4W) po fazi
Vlastita potrošnja u strujnom kolu<0,1 VA po fazi
Broj tarifa2 ili 1
Registratorelektromehanički (koračni motor)
Izlazimpulsni i optički
Priključakdirektan, 2 provodnika
Ispitni napon2 kV, 50 Hz, 1 min.
Prenaponska zaštita7 kV, 1.2 kV/50 ns
Temperaturni opseg rada-20 °C do +55 °C
Temperaturni opseg skladištenja-40 °C do +70 °C
Relativna vlažnost ambijenta< 90%
Dimenzije kućišta220x118x67mm
Težina885 g