IRS 2


Infracrvena optička sonda IRS 2

Infracrvena optička sonda IRS 2 sa optičkom glavom omogućava očitavanje podataka sa digitalnih brojila, ali i sa drugih elektronskih uređaja koji poseduju kompatibilni optički port (MTK prijemnici i sl.). Uloga IRS 2 sonde je transformacija optičkog IR signala u RS232 signal za serijski port. Njegovom primenom omogućava se elektronskom uređaju lokalna komunikacija po protokolu IEC 61107. Optička glava sadrži optoelektronski transiver i omogućuje galvanski odvojenu konekciju sa personalnim računarom ili hand-held uređajem sa odgovarajućim softverom, ali i sa bilo kojim uređajem koji poseduje standardni interfejs u skladu sa ITU-T V.24/V.28 (RS232). IRS 2 optička sonda ima i stalni toroidni magnet unutra koji omogućuje sigurnu povezanost sa optičkim portom na brojilu i postavljanje u sredinu optičkog intefejsa. Povezuje se sa računarom preko 9-pinskog D tipa konektora. Zbog sve već upotrebe laptop računara postoji i varijanta IRS 2USB, koja se povezuje sa personalnim računarom preko USB konektora i dostupna je na zahtev.