Proizvodnja


Proizvodni pogon Jugotrade-a, preduzeće „Elektrik“ Bač se prostire na površini od skoro 20 ari opremljen je za proizvodnju mehaničkih sklopova. Raspolaže razvijenom alatnicom, presama i brizgalicama za proizvodnju metalnih i plastičnih delova, kao i kompletnim mašinskim parkom za mehaničku obradu. Takođe raspolaže pogonom za galvanizaciju, elektromehaničku montažu i laboratorijama za kontrolu kvaliteta.

U Baču se proizvode sledeći proizvodi: elektronska brojila, MTK prijemnici, uklopni časovnici (digitalni DUS i analogni T-12), automatski osigurači, FID sklopke, limitatori, direktni puštači motora, kao i svi mehanički delovi (kućišta, natpisne i zaštitne ploče, priključni blokovi i dr.) za navedene proizvode.

Proizvodni pogon u Baču poseduje laboratoriju za kontrolu kvaliteta koja raspolaže sa svom opremom za testiranje i ispitivanje pouzdanosti uklopnih časovnika, MTK prijemnika i elektronskih digitalnih brojila.

Za potrebe automatskog podešavanja tačnosti i testiranja brojila koriste se:
- Dva mobilna stalka za brzo priključivanje 20 brojila istovremeno
- Računar greške sa automatskim podešavanjem tačnosti brojila
- Trofazni generator 0-100 A, 80-270V sa mogućnošću generisanja harmonijskih komponenti po želji korisnika
- Etalonsko brojilo klase tačnosti 005
- TESTEL softver za kontrolu rada i statistiku baždarenih brojila.

Tri proizvodne linije za elektromontažu omogućavaju istovremenu proizvodnju tri proizvoda. Posebna kontrolna merna oprema razvijena je za ulaznu kontrolu komponenata, međufaznu kontrolu sklopova i završno podešavanje i kontrolu finalnih proizvoda.