Elektroenergetika


Jugotrade d.o.o. se od svojih početaka bavi razvojem, proizvodnjom i instalacijom opreme iz oblasti elektroenergetike. Elektronski delovi, sklopovi i proizvodi se razvijaju i osmišljavaju u razvojnoj laboratoriji u Beogradu. Mehanički delovi svih uređaja, uključujući i kućišta uređaja se razvijaju i dizajniraju u alatnici preduzeća Elektrik u Baču, članice grupacije Jugotrade.

Od aprila 2016., Jugotrade je zvanični distributer Hensel proizvoda, vodeće kompanije specijalizovane za proizvodnjiu modernih električnih instalacija i sistema distribucije električne energije za različite industrijske i kućne potrebe.

Proizvodnja

U sklopu proizvodnih pogona preduzeća Elektrik u Baču se nalazi:
  • razvijena alatnica, prese i brizgalice za proizvodnju metalnih i plastičnih delova
  • kompletan mašinski park za mehaničku obradu
  • pogon za galvanizaciju i elektromehaničku montažu
  • laboratorija za kontrolu kvaliteta opremljena posebnom kontrolnom mernom opremom za ulaznu kontrolu komponenata, međufaznu kontrolu sklopova i završno podešavanje i kontrolu finalnih proizvoda
Proizvodni program: elektronska brojila, MTK prijemnici, digitalni i analogni uklopni časovnici, automatski osigurači, FID sklopke, limitatori, direktni puštači motora, termometri kao i svi mehanički delovi za navedene proizvode (kućišta, natpisne i zaštitne ploče, priključni blokovi i dr.).

Servis

Servisni sektor Jugotrade-a, koji se  se nalazi u sedištu kompanije u Beogradu, postoji još od 1995. godine kada je nabavljena velika količina dijagnostičke i ispitivačke opreme za opštu upotrebu:
  • Kroz partnerstvo sa kompanijom „Telspec“, otpočeto je pružanje usluga servisiranja PCM uređaja koje se i danas radi za potrebe Telekoma Srbija, s obzirom da su još uvek zastupljeni u njihovoj mreži.
  • U Jugotrade servisu se vrši servisiranje trofaznih i monofaznih mehaničkih brojila za potrebe elektrodistributivnih preduzeća širom Srbije.
  • U servisu se vrši i servisiranje svih Jugotrade-ovih uređaja proizvedenih u proizvodnim pogonima u sklopu preduzeća Elektrik u Baču.